Ett kompetenscentrum för rådgivning

Senast ändrad: 13 mars 2019

Alla led inom det agrara kunskapssystemet behöver öka sin kompetens för att vi ska nå ökad hållbarhet och en konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelssektor. En effektiv rådgivning är av avgörande betydelse. Därför har vi skapat RådNu - kompetenscentrum för rådgivning.

RådNu är en regionalt förankrad nod i Västra Götaland, med navet på SLU i Skara. Vi arbetar nationellt och har med oss ett internationellt perspektiv. En gemensam kompetensplattform bidrar till att stärka hela kunskapssystemet;  lantbruks- och landsbygdsföretagare, rådgivare, myndigheter och forskare.


Målet

RådNu bygger en nationell samverkansplattform och tar fram en ny arbetsmodell för hur landsbygdens forskningsbehov kan fångas upp, förädlas och vid behov omsättas i konkreta forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vårt mål är att bli en naturlig samarbetspartner för forskning och kompetensutveckling inom landsbygds- och lantbrukssektorns rådgivning.

Verksamheten är uppdelad i olika ämnesområden, se figuren nedan.

 
 

Västra Götalandsregionen finansierar

Kompetenscentrum Rådgivning ingår i en omfattande satsning vid SLU i Skara, som ingår i Västra Götaland 2020 - Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling.

Sidansvarig: anna-karin.johnson@slu.se