Fördjupning

Senast ändrad: 06 november 2012
Klicka på titeln för att hämta dokument eller läsa mer

Läs mer


Göran Kempe och Jonas Fridman, Det mörknar i bygderna, s 4-6, Skog och mark - om tillståndet i svensk landmiljö, Naturvårdsverket, 2011

Sedan mitten av 1900-talet har landskapet förtätats och mörknat i flera avseenden. Arealerna
öppna jordbruksmarker har blivit mindre och skogarna tätare och rikare på virke. Det påverkar
både den biologiska mångfalden och hur vi upplever landskapet.


 

 

 
 

 

Kontaktinformation