Tätare skogar

Senast ändrad: 06 november 2012

Sättet att bruka skogen som dominerat sedan 1950-talet – ”kalhyggesskogsbruk” – har haft en mycket stor inverkan på skogarna och hur de upplevs. Arealerna ung skog har ökat och målet att nå större volymer har medfört tätare och virkesrikare skogar.

Virkesförrådet, dvs. stamvolymen av alla träd, har ökat starkt i all skog som är över 20 år gammal. Jämfört med skogarna på 1950-talet har dagens skogar i motsvarande ålder i genomsnitt oftast 40–80 procent större virkesförråd. Det innebär utan tvivel att man upplever dagens skogar som ”mörkare”.

 

 


Kontaktinformation