Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

SLU Framtidens djur, natur och hälsa är en forskningsplattform som inriktar sig på betydelsen av att uppleva djur, natur och landskap för människors hälsa och välbefinnande. Plattformen arbetar även med djurs hälsa och livskvalitet samt One Health, hälsofrågor i gränssnittet mellan människor, djur och natur. Visionen är god hälsa och välfärd för både djur och människor i hållbara ekosystem.

Allt hänger ihop. Forskningsplattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa har tre överlappande, tvärvetenskapliga fokusområden: One Health, Djurs och naturs betydelse för människors hälsa samt Djurhälsa och djurvälfärd. Genom tre berättelser ger vi exempel på hur dessa områden hänger ihop.

Publicerad: 15 december 2017 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se