Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

SLU Framtidens djur, natur och hälsa är en forskningsplattform som arbetar för en vision: god hälsa och välfärd för både djur och människor i hållbara ekosystem. Arbetet inriktas på djurs hälsa och livskvalitet, betydelsen av djur, natur och landskap för människans hälsa och välbefinnande, samt One Health, hälsofrågor precis i gränssnittet mellan människor, djur och natur.

Publicerad: 20 februari 2018 - Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se