Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

SLU Framtidens djur, natur och hälsa är en forskningsplattform som arbetar för en vision: god hälsa och välfärd för både djur och människor i hållbara ekosystem.

Arbetet inriktas på djurs hälsa och livskvalitet, betydelsen av djur, natur och landskap för människans hälsa och välbefinnande, samt One Health, hälsofrågor precis i gränssnittet mellan människor, djur och natur.

Allt hänger ihop. Forskningsplattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa har tre överlappande, tvärvetenskapliga fokusområden: One Health, Djurs och naturs betydelse för människors hälsa samt Djurhälsa och djurvälfärd. Genom tre berättelser ger vi exempel på hur dessa områden hänger ihop. (Klicka på de blåa knapparna.)

Publicerad: 21 december 2017 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se