Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Framtidens djur, natur och hälsa

Framtidens djur, natur och hälsa inriktar sig på djurens hälsa och livskvalitet samt gränssnittet mellan människor, djur och natur. Plattformen omfattar även djurs och naturupplevelsers betydelse för människors hälsa och välbefinnande.