Om framtidens djur, natur och hälsa

Senast ändrad: 22 augusti 2019
Styrgruppen-300px.jpg

Forskningsplattformen utgår från ett "One Health-perspektiv", det vill säga betydelsen av djur och naturupplevelser för människans hälsa och välbefinnande, gränssnittet mellan människor, djur och natur samt djurs hälsa och livskvalitet.

Verksamheten ska kunna hantera komplexa vetenskapliga frågeställningar, kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer.

Syfte

Genom att vara ett levande, interaktivt gränssnitt mellan akademi och samhälle syftar verksamheten till att:

  • genom syntes- och analysorienterade projekt identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring frågeställningar som är viktiga för det globala samhället;
  • genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifiera och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida problem;
  • genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt.

Vision

Visionen för SLU Framtidens djur, natur och hälsa är ”God hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem”.

Kansli

Lena Lidfors, programchef
Lena.Lidfors@slu.se
Tel: 0511-67 215

Susanne Gustafsson, programsekreterare
Susanne.Gustafsson@slu.se
Tel: 018-67 20 12

Eva-Stina Lindell, kommunikatör
Eva-Stina.Lindell@slu.se
Tel: 018-67 21 58

Malin Hagberg Gustavsson, programsekreterare
Malin.Gustavsson@slu.se
Tel: 018-67 14 38

Styrgrupp

Rauni Niskanen, ordförande och avdelningsdirektör vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Uppsala.

Ann Dolling, universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, Umeå. 

Anna Maria Palsdottir, forskare vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Alnarp.

Eva Sandberg, föreståndare vid institutionen för stad och land, Uppsala.  

Susanna Sternberg Lewerin, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Uppsala.

Torun Wallgren, doktorand vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Skara/Uppsala.

Birgitta Staaf Larsson, doktorand, kvalificerad handläggare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, Uppsala. (Ersättare för Torun Wallgren).

Internt material
Länk till Sharepoint

Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se