Om framtidens djur, natur och hälsa

Senast ändrad: 18 december 2018
Styrgruppen.jpg

Forskningsplattformen utgår från ett "One Health-perspektiv”, det vill säga betydelsen av djur och naturupplevelser för människans hälsa och välbefinnande, gränssnittet mellan människor, djur och natur samt djurs hälsa och livskvalitet.

Verksamheten ska kunna hantera komplexa vetenskapliga frågeställningar, kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer.

Syfte

Genom att vara ett levande, interaktivt gränssnitt mellan akademi och samhälle syftar verksamheten till att:

- genom syntes- och analysorienterade projekt identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring frågeställningar som är viktiga för det globala samhället;

- genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifiera och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida problem;

- genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt.

Vision

Visionen för SLU Framtidens djur, natur och hälsa är ”God hälsa och välfärd för djur och människor i hållbara ekosystem”.

Kansli

Lena Lidfors, programchef
Lena.Lidfors@slu.se
Tel: 0511-67 215

Susanne Gustafsson, programsekreterare
Susanne.Gustafsson@slu.se
Tel: 018-67 20 12

Malin Hagberg Gustavsson, programsekreterare
Malin.Gustavsson@slu.se
Tel: 018-67 14 38

Eva-Stina Lindell, kommunikatör
Eva-Stina.Lindell@slu.se
Tel: 018-67 21 58

Styrgrupp

Kristina Dahlborn , ordförande

Ann Dolling

Anna Maria Palsdottir

Eva Sandberg   

Susanna Sternberg Lewerin

Sofia Boqvist (ersättare för Susanna Sternberg Lewerin)

Torun Wallgren 

Birgitta Staaf Larsson  (ersättare för Torun Wallgren)

Internt material

Länk till Sharepoint

Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se