Plattformens utlysningar

Senast ändrad: 20 mars 2019
Växt planterad i en hög med mynt

För att bidra till nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt och samtidigt stimulera till nya samarbeten mellan forskargrupper utlyser SLU Framtidens djur, natur och hälsa medel för aktiviteter som stödjer forskningssamverkan.

Medel till fördjupade analyser

Vi utlyser medel för fördjupade analyser, scenarier och sammanställningar av forskning inom plattformens tre fokusområden. Upp till sex ansökningar beviljas med max 200 000 kr vardera.

Sista ansökningsdag: 1 september 2019. För mer information.

Stimulansmedel till tvärvetenskapliga forskningsansökningar

Du kan söka medel för att utveckla tvärvetenskapliga forskningsansökningar till externa finansiärer inom våra fokusområden. Upp till fem ansökningar beviljas max 50 000 kr vardera. Sista ansökningsdag: 31 oktober 2019 . Håll utkik efter nytt datum för vårens utlysning! Mer information.

Unga forskare - medel för finansiering av forskningsutbyte

Denna utlysning riktas mot unga disputerade SLU-anställda forskare (<10 år efter disputation) utan fakultetsfinansierad högre tjänst (universitetslektor eller professor). Medel kan sökas för forskningsutbyten utanför Sverige och för maximalt 6 månader. Den sökande kan maximalt tilldelas 50 000 kr. Mer information.

Bidrag för konferens, workshop eller seminarium

Under 2018-2020 finns det möjlighet att ansöka om bidrag för finansiering av konferens, workshop eller seminarium från SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Löpande utlysning! Mer information.

Sidansvarig: eva-stina.lindell@slu.se