20 apr

Loftets bankettsal & online, Uppsala, Campus Ultuna.

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

seminarier, workshops |
åkermark i närbild

De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna innebär bland annat att insamlingen av data om tillståndet i jordbruksmarken ska förbättras, delvis genom harmonisering på EU-nivå. Hur kan detta komma att påverka oss i Sverige? Hur följer vi förändringar i jordbruksmark idag, och hur ska vi göra det i framtiden? Och varför?

När? 20 april kl 09.30-14.30 (+ fika till ca kl 15.00)
Var? Loftets bankettsal, Campus Ultuna & Zoom 
Anmälan: Fyll i formuläret nedan för att delta online. Anmälan för deltagande på plats är stängd sedan 11/4. 
Observera: Seminariet spelas in för att kunna anteckna diskussionera i efterhand.

 

Den sittande EU-kommissionen är progressiv och handlingskraftig när det kommer till miljö- och klimatfrågor. Som en del av tillväxtstrategin den europeiska gröna given presenterades under hösten 2021 EU Soil Strategy, en jord- och markstrategi för Europa. Därefter har flera relaterade initiativ tillkommit. Skyddet av jord och mark har med andra ord blivit en tydlig miljöpolitisk prioritering.

För att skydda europeiska jordar och marker anser EU-kommissionen att befintliga inventeringar för uppföljning av förändringar i jordbruksmarken behöver förbättras, och harmoniseras på EU-nivå. Det är viktigt för att kunna jämföra data och kunna skatta markernas tillstånd, menar EU-kommissionen.

Ännu är det oklart hur EU:s ambitioner kan komma att påverka oss i Sverige, men redan i början av juni 2023 väntas ett förslag presenteras inom ramen för den europeiska jordhälsolagen, Soil Health Law.

Men behöver vi verkligen mer övervakning av jordbruksmark? Vilka för- och nackdelar finns? Vilken skala bör man röra sig på? Vilka förändringar ska vi följa upp? Och vad vill EU åstadkomma med utökad insamling av markdata? Dessa frågor diskuterar vi tillsammans med er under det här seminariet.

Presentationer

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark på gårdsnivå i Sverige? Hans Augustinsson

Uppföljning av förändringar i jordbruksmark i Sverige och EU idag Carin Sjöstedt

Pågående policyprocesser på EU-nivå Åsa Valley

Presentation av projekt om övervakning av jordbruksmark, samt förslag på hur en harmoniserad uppföljning av förändringar i jordbruksmark skulle kunna se ut på EU-nivå Astrid Taylor & Maria Viketoft

EJP SOIL logotyp

 

Anmälan

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.
Vill du prenumerera på nyhetsbrevet från institutionen för mark och miljö?

För kännedom: fotografering kan komma att ske, med syftet att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen detta på plats.

Fakta

Tid: 2023-04-20 09:30 - 14:30
Ort: Uppsala, Campus Ultuna.
Lokal: Loftets bankettsal & online
Arrangör: EJP SOIL & Markkarteringsrådet
Pris: Gratis. Vi bjuder på fika.
Mer information:

Om seminariet

Seminariet är ett initiativ mot bakgrund av EU-kommissionens ambitioner på jord- och markområdet.

Under förmiddagen fokuserar vi på hur, och varför, uppföljning av förändringar i jordbruksmark genomförs idag på gårdsnivå, nationell nivå och EU-nivå. Eftermiddagen är framåtblickande och handlar om hur inventeringen av jordbruksmark skulle kunna utvecklas. Dagen avslutas med en gemensam diskussion om hur och varför förändringar i jordbruksmark bör följas upp framöver.

Forskningsprogrammet EJP SOIL

EJP SOIL är ett europeiskt forskningsprogram för ett klimatsmart och hållbart jordbruk. Programmet pågår mellan 2020 – 2025 och involverar 26 universitet och forskningsinstitut i totalt 24 länder. Målet är att utveckla kunskap, verktyg och ett forskarnätverk för att främja en klimatsmart och hållbart användning av jordbruksmark.

Markkarteringsrådet

Markkarteringsrådet är en frivillig sammanslutning av företrädare för företag och organisationer som arbetar med frågor kring markkartering och gödslingsrådgivning på gårdsnivå. Syftet med rådet är att diskutera och skapa samsyn kring de råd och rekommendationer som görs. Markkarteringsrådet har t.ex. tagit fram ”God markkarteringssed” (se länk nedan), som uppdateras med jämna mellanrum.

Relaterade länkar

Mark- och grödoinventeringen

LUCAS-provtagningen

European Soil Observatory (EUSO)

God markkarteringssed (GMS) enligt Markkarteringsrådet (Bilaga 4, s. 120)


Program

9.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-10.15 Välkommen och introduktion till dagen

Amanda Öberg, kommunikatör vid institutionen för mark och miljö och för EJP SOIL
Anke Herrmann, professor vid instituationen för mark och miljö och koordinator för EJP SOIL
Hans Augustinsson, växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet och sekreterare i Markkarteringsrådet

10.15-10.30 Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark på gårdsnivå i Sverige?

Hans Augustinsson, växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet och sekreterare i Markkarteringsrådet

10.30 - 10.50 Uppföljning av förändringar i jordbruksmark i Sverige och EU idag 

Carin Sjöstedt, forskare vid institutionen för mark och miljö och biträdande projektledare för mark- och grödoinventeringen, SLU

10.50 - 11.05 Pågående policyprocesser på EU-nivå

Åsa Valley, handläggare vid Naturvårdsverket

11.05-11.45 Summering av förmiddagen

Diskussionen modereras av Amanda Öberg

11.45-13.00 LUNCH 

Lunchrestaurang finns i anslutning till lokalen. 

13.00-13.30 Presentation av projekt om övervakning av jordbruksmark, samt förslag på hur en harmoniserad uppföljning av förändringar i jordbruksmark skulle kunna se ut på EU-nivå

Astrid Taylor, forskare vid institutionen för ekologi
Maria Viketoft, forskare vid institutionen för ekologi

13.30-14.25 Diskussion

Diskussionen modereras av Amanda Öberg

14.25-14.30 Avslutning

14.30-15.00 Fika 


Kontaktinformation

Amanda Öberg
Kommunikatör EJP SOIL, institutionen för mark och miljö
ejpsoil-sweden@slu.se