29 maj

Biosfären (MVM-huset) & Online, Uppsala

Workshop: Hur kan vi bruka våra skogar med markens bästa i åtanke?

skogsmark

Välkommen till en workshop på temat "How do we manage our productive forests soil-smart?" arrangerad av EU-projektet PREPSOIL. Eventet riktar sig till skogsforskare, forskningsfinansiärer, myndigheter som Skogsstyrelsen, skogsindustrin, skogsägare och andra inom sektorn. Workshopen hålls på svenska.

Anmälan: Mejla sabine.jordan@slu.se för att delta på plats eller online.

Ämnen som ska diskuteras:

  • Nuvarande och framtida markhälsoförhållanden och huvudsakliga hot i svensk mark som används för skogsbruk
  • Avvägningar mellan olika bruksmetoder
  • Framtida villkor för markhälsa vid klimatanpassning och omställning till mer blandade skogar
  • Identifiera alternativ för framtida samarbete i Living Labs

 

Climate Resilient Forestry – Uppsala (Sweden)

Program

13:00 EU Soil Mission och PREPSOIL 

13:15 Föredrag av intressenter inom skogssektorn

På vilka sätt kan skogsbruket i Sverige påverka skogsmarken?
Linnea Hansson och Eva Ring, Skogforsk

Kan skogsbruk vara klimatsmart
Jeanette Eggers, SLU

Framtida skogsfrågor kopplade till marken ur ett skogsforskningsperspektiv
Hjalmar Laudon, SLU

Bildning av metylkvicksilver till följd av skogsavverkning och våtmarksrestaurering
Karin Eklöf, SLU

Framtida skogsfrågor kopplade till marken ur ett skogsägarperspektiv
TBD

14:30 Fika

14:50 Gruppdiskussioner

15:30 Rapportering från grupparbetet och diskussion om möjligheter till living labs och lighthouses

15:55 Avslutning


Kontaktinformation

sabine.jpg

Sabine Jordan

Forskare vid institutionen för mark och miljö
+4618671946
sabine.jordan@slu.se