Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetensutveckling

Vi utgår ifrån SLU:s forsknings- och utvecklingsområden för att kunna erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma. Vi arbetar med forskningskommunikation och utveckling av kurser och kurskoncept för yrkesverksamma. Vi arbetar också i utvecklingsprojekt tillsammans med forskare och externa parter. Verksamheten är i huvudsak externfinansierad.

Loading…