Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Alumn Alnarp

SLU Alumn Alnarp driver sedan 2017 alumnverksamheten på SLU:s campus i Alnarp. Vi syftar till att bredda interaktionen mellan alumner, studenter, forskning och näringsliv, och vill erbjuda SLU:s alumner och vänner möjlighet att hålla sig ajour med vad som händer inom forskningen och på campus Alnarp. SLU Alumn Alnarp är en del av den alumnverksamhet som bedrivs inom hela SLU.

 

Loading…