Bestämning av golvytornas renhet i mjölkkostallar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Insamling och vägning av gödsel från en begränsad yta på gödselgångarna med hjälp av våtdammsugare är en bra metod för bestämning av golvrenheten i djurstallar.

Sammanfattning av resultat

Golvens renhet är en viktig faktor vid studier av hur bra djur går på olika golvytor samt risken för halkning och skador. Detta projekt jämförde två metoder, kolorimetrisk metod (färgbestämning) och gravimetrisk metod (insamling och vägning). Båda metoderna har för- och nackdelar men kan vara lämpliga att använda vid olika frågeställningar. Kolorimetrisk metod är bra att använda för att evaluera små mängder (upp till 200 g/m2) av föroreningar som är spridda relativt jämnt över golvområdet. Insamling och vägning av gödseln med våtdammsugare är en relativt enkel metod att bedöma renheten på golvytor. Nackdelen är större felmarginal vid evaluering av låggradiga föroreningar. Vid nivåer för renhet från 300g/m2 (vilket motsvarar vanliga nivåer av föroreningar i gödselgångar) har den gravimetriska metoden dock väldigt bra precision.

Fakta:

Projektet är finansierat av KSLA, SLO-fonden.

Projekttid: 2015 - 2017

Projektansvarig: Evgenij Telezhenko
Övriga medverkande: Christer Bergsten, Sven Nimmermark, Knut-Håkan Jeppsson

Projektbeskrivning: Bestämning av golvytornas renhet i mjölkkostallar