Anpassningsförmåga till klimatförändringar hos Europeiska odlings- och jordbrukssystem (Climate Café)

Senast ändrad: 16 april 2024

Detta projekt använder ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att utvärdera klimatsmarta åtgärder i odlingssystem för mat och foder i olika Europeiska regioner. Med klimatsmart jordbruk menas jordbrukssystem som uppnår en hållbar ökning av produktivitet och ökad förmåga att stå emot störningar, samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskas och man bidrar till ökad global livsmedelssäkerhet. Resultat från långliggande fältförsök runt om i Europa – från Umeå i norr till Cordoba (Spanien) i söder – kommer att användas i test av olika modeller för simulering av bland annat markkolsförändringar, skördevariationer och ekonomiska parametrar på gårdsnivå. Projektet kommer även att inkludera samarbete med jordbrukare och rådgivare för att utvärdera innovativa åtgärder som ska öka odlingssystemens förmåga att så emot klimatförändringar och vädervariationer, till exempel diversifiering av grödor och uppbyggnad av markens bördighet genom ökad odling av baljväxter, fånggrödor och mellangrödor. Projektets engelska titel är "Climate Change Adaptability of cropping and Farming systems for Europé" (förkortas "Climate-CAFE"), och det finansieras av varje enskilt land genom ett så kallat ERA-net-samarbete inom The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI).

Fakta:

Finansiering: FACCE-ERA-NET+ on Climate Smart Agriculture/FP7 (2014-2017) 

 

Projektledare: Georg Carlsson, Erik Steen Jensen och Johannes Albertsson

SLU samarbetspartner: Cecilia Palmborg, SLU Umeå

Externa partners: INRA, Wageningen, Roskilde University, SRUC, ZALF, ETH Zurich, CSIC, University of Helsinki, Agroscope, Louis Bolk Institute, NMI Wageningen.

Publikationer: under utarbetande


Kontaktinformation