Herbicidreistens hos åkerogräs

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med projektet är att ge förbättrade möjligheter och säkrare underlag för att utarbeta strategier mot herbicidresistens i system med integrerad ogräsbekämpning. Delmoment: 1) utreda förekommande resistenssituationer; ogräsarter (biotyper), preparat, resistensmekanismer och utbredningsområde, 2) upprätta relevanta testmetoder, 3) erbjuda testmöjligheter för våra lantbrukare och 4) utforma en strategi för övervakning av herbicidresistens i Sverige.

 

Projektledare: Anders TS Nilsson

Projektdeltagare: Liv Åkerblom-Espeby

Samarbetspartner: Henrik Hallqvist Jordbruksverket

Finansiering:  Jordbruksverket


Kontaktinformation