Livsmedelskvalitet och förfruktsvärde hos ekologiskt odlade linser

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Att odla och äta mer baljväxter, till exempel bönor, linser och ärter, har stor positivt påverkan på jordbrukets hållbarhet. Dels har baljväxter i kosten flera positiva hälsoeffekter, dels möjliggör de en miljövänlig produktion av proteinrika livsmedel. Linser anses lättlagade, nyttiga och välsmakande, som går att odla i Sverige även om vi idag baserar nästan all linskonsumtion på import. Ekologisk lins-odling försvåras av att linserna lätt blir övervuxna av ogräs och drabbas av liggsäd, problem som dock kan motverkas genom samodling med spannmål.

Detta projekt kommer att undersöka hur linsernas innehåll av protein och hälsofrämjande ämnen (bland annat mineraler och kostfiber) påverkas av att de odlas på egen hand eller samodlade med spannmål. Vi kommer även att undersöka hur samodling påverkar ogräsflorans sammansättning och linsernas förfruktsvärdet för efterföljande spannmålsgröda, vilket är värdefullt för att optimera linsernas värde i ekologiska odlingssystem. Projektet förväntas bidra med kunskap som behövs för en ökad svensk ekologisk produktion av linser.