Optimering av förfrukt för förbättrat odlingssäkerhet inom trindsäd (OpTrin)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Målet med projektet är att öka avkastningen av och avkastningsstabiliteten för trindsädsgrödorna ärt, åkerböna, blå lupin samt ärt odlad i blandning med korn, genom att optimera valet av förfrukt till de följande trindsädsgrödorna. Projektet består av ett större matrisförsök i vilket förfruktvärdet av vintervete, vinterråg, vinterraps, vårkorn, havre, lusern och majs bestäms för de aktuella trindsädsgrödorna, inklusive hur förfruktsgrödorna påverkar tillgängligheten av vatten under vår och försommar. Under ett tredje år odlas höstvete på alla parceller för att bestämma förfruktsvärdet av de olika trindsädsgrödorna. Det finns ett behov av att stärka forskningen kring trindsäd, då dessa grödor har en nyckelroll i framtidens uthålliga jordbruk och kan bidra till större självförsörjning av protein i Sverige.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2010-2013

Projektansvarig: Erik Steen Jenssen
Projektledare: Maria Ernfors.
Övriga medverkande:

Publiceringar:


Kontaktinformation