New Legume Foods - Innovativa livsmedel från baljväxter för ökad resurseffektivitet i livsmedelssystemet

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Den moderna livsmedelsproduktionen är starkt beroende av fossila bränslen och orsakar många negativa miljöeffekter. En stor del av den växtbiomassa som är ätlig för människor, till exempel bönor, ärter och spannmål, används idag som djurfoder. Detta innebär ineffektiv resursanvändning och större klimatpåverkan än om biomassan används direkt som livsmedel, och därför behövs en övergång till mer växtbaserad kost.

Syftet med detta projekt är att utveckla klimatsmarta och proteinrika livsmedel från inhemskt odlade baljväxter (t.ex. bönor, linser, ärter), för att öka livsmedelssystemets hållbarhet och stimulera en växande bioekonomi baserad på nya, attraktiva och hälsofrämjande livsmedel.

Projektets mål är att: 1) identifiera strategier för att öka användningen av baljväxter som lämpar sig för odling i nordiskt klimat som råvaror i den nordiska kosten, 2) utveckla nya baljväxtbaserade odlingssystem som förlitar sig mer på ekosystemtjänster och mindre på fossila resurser, 3) kartlägga effekter av olika processtekniker på näringskvalitén i nya baljväxtbaserade livsmedel, 4) bedöma den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten i produktionen av livsmedel baserade på inhemsk baljväxtråvara jämfört med importerade råvaror eller kött, och utveckla beslutsstöd för hantering av målkonflikter i utvecklingen av mer klimatsmarta livsmedelssystem.

Projektet bygger på transsektoriell samverkan mellan forskare, livsmedelsindustrin, regionförbund, jordbrukare och konsumenter.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Formas

Projekttid: 2017-2020

Projektledare Elin Röös (SLU, inst. för energi och teknik)

Ansvarig för BTs medverkan: Georg Carlsson, Nicolas Carton

Övriga medverkande: Akademiska partners: Pernilla Tidåker (SLU), Cornelia Witthöft, Mohammed Hefni och Ferawati Ferawati (Linnéuniversitetet), Andreas Stephan (Internationella Handelshögskolan i Jönköping). Företagspartners: Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, Oatly, Orkla Foods Sverige, Fazer. Regionförbund: Region Kalmar och Region Skåne.