Ogräsbekämpande åtgärder i ekologiska grönsaker - före grödans uppkomst och i dess tidiga utvecklingsstadier

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Utifrån den framgångsrika och nu praktiskt tillämpade ogräsbekämpningsstrategin i ekologisk odling, som utvecklats för sent etablerade kulturer, såsom sen morot, är idén att vidare-utveckla denna strategi även för tidigt etablerade kulturer. Den bärande idén i en sådan ogrässtrategi bygger även här på att i så stor utsträckning som möjligt locka fram ogräset och bekämpa det via flamning, precis före eller i samband med kulturväxtens uppkomst. I detta projekt där vi utvecklar ogräsbekämpningsstrategier för tidigt etablerade kulturer, har försöken i större utsträckning genomförts i växande morötter. Orsaken till detta är att vid tidigt sådda kulturer finns det inte så mycket tid till att bekämpa ogräset före sådden, t.ex. genom falska såbäddar och fördröjd sådd.

Projektledare: David Hansson

Projektdeltagare: Sven-Erik Svensson

Finansiering: Jordbruksverket och Partnerskap Alnarp

Samarbetspartners: Johan Ascard Jordbruksverket, Owe Johansson Raggården Vara, Johan Malmström Mariannes farm, Per Modig HS Kristianstad, Trygve Wålstedt Dala-Floda, Elisabeth Ögren Länsstyrelsen Västmanland, Marie Hanson HS Väst.

Publikationer: under utarbetande


Kontaktinformation