Digitaliserad grisproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare?

Projektmål:

- Ge information och förbättra kunskapen om hur managementstrategier i produktionssystem för gris påverkar lantbrukares dagliga arbetseffektivitet.

- Ge information och förbättra kunskapen om datarelaterad infrastruktur på gårdsnivå samt möjligheter till datautbyte mellan olika parter; lantbrukare, forskare, rådgivare, veterinärer.

- Ta de första stegen i utvecklingen mot en lantbrukar-orienterad smartphone-app för bättre produktionsmanagement.

För att uppfylla projektets mål undersöks det dagligt arbetsflödet, datarelaterade rutiner och faktiskt behov av digitalisering hos lantbrukare, rådgivare och veterinärer. Utvalda grisproducenter följs i sitt dagliga arbete för att samla in detaljerade uppgifter för att kartlägga grisproducenternas specifika behov och göra ett första försök att utforma en mobilapplikation för datahantering och presentation.

Grisproduktionen i Skåne utgör ungefär en tredjedel av Sveriges, nästan 400 000 grisar av totalt 1,3 miljoner.

Fakta:

Projektet är finansierat av: PA/SLF

Projekttid: 2018-09-01 – 2018-12-31

Projektledare: Oleksiy Guzhva

Övriga medverkande: Maria Vilain Rörvang