Energieffektiv belysning i djurstallar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

LBT har fått SLF-anslag till att ta fram mer energieffektiv belysning i lantbruksbyggnader. Med moderna ljuskällor, installationsteknik och projektering är målet att kunna spara ca 36-86 miljoner kr/år, med en ljusmiljö som tar hänsyn till krav från både människor och djur.
Ett led i detta arbete är att ta fram underlag så att det vanligast använda datorprogrammet för projektering av belysning DiaLux kan användas i lantbruksbyggnader. Tidigare har fokus varit på god arbetsmiljö men det har visat sig att detta inte helt överensstämmer med djurens önskemål. I en orienterande studie med nyutvecklad metodik jämförs därför ljusmiljön i stall för nötkreatur med deras ursprungliga livsmiljö för att om möjligt förbättra ljusmiljön i djurstallet.

Finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning

Projekttid: 2012 - 2014

Projektansvarig: Torsten Hörndahl.
Övriga medverkande: Hans von Wachenfelt och Knut-Håkan Jeppsson.

Publiceringar:
Hörndahl, T., von Wachenfelt, E., von Wachenfelt, H. 2013. Belysning i stallbyggnader - energieffektiv belysning och god djurvälfärd (Lighting in animal houses – energy efficient lighting and animal welfare). LTJ-rapport 2013:8, Lantbrukets byggnadsteknik. Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp


Kontaktinformation