Automatisk klövtvätt med miljövänlig hypoklorsyra som alternativ till traditionella klövbad med miljöbelastande kopparsulfat eller antibiotika

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Digital dermatit (DD) är ett smittsamt klöveksem som sekundärt ger upphov till andra klövsjukdomar som klövröta, limax och vårtor samt hälta i ffa lösdriftsbesättningar. Hälta är den vanligaste orsaken till försämrad djurhälsa, dålig hållbarhet och stora ekonomiska förluster bl.a. till följd av avlivning och självdöda kor. Klövsjukdomar och hälta ökar i takt med övergång till lösdrift då smitttrycket ökar och klövarna blir mer utsatta för dålig hygien och trauma. Primärt förebyggs dessa sjukdomar och hälta genom biosäkerhet, god stallhygien och skötsel.  Fotbad med 8% kopparsulfatlösning som idag rekommenderas har i svenska försök visats minska risken för DD tio gånger jämfört med vattenbad. Emellertid är koppar ett miljögift som omfattas av det europeiska biociddirektivet men som fortfarande används i Sverige. Syftet med försöket är att studera en alternativ metod med klövtvätt och ett alternativt desinfektionsmedel som inte belastar miljön för att förebygga och behandla digital dermatit och därmed de sekundära klövsjukdomarna och hälta. Metoden går ut på att spraya klövarna med en hypoklorsyrelösning när djuret mjölkas. Hypoklorsyran framställs från vatten genom en elektrisk hydrolys under konstant pH 6,5 och med tillsats av koksalt. Lösningen är desinfekterande till den använts varefter den återgår till vatten och koksalt. Försöket utförs i fem bruksbesättningar med minst två mjölkningsrobotar för att kunna ha en studie med ett experimentellt upplägg med försöks- och kontrollgrupp med samma skötsel, utfodring och djurmaterial. Klövarna undersöks och klövsjukdomar diagnostiseras vid försöksstart och efter minst 4 månaders exponering varefter resultatet analyseras och redovisas.

Fakta:

- Projektet är finansierat av Partnerskap Alnarp och Ekoforsk
- Projektansvarig:  Christer Bergsten,