Luftmiljö i slaktkycklingstallar - Påverkan av ströbäddens fukthalt på avgivningen av ammoniak

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Luften i djurstallar innehåller en rad föroreningar och det finns ett behov av att förbättra luftmiljön för de som arbetar med djuren. Det är välkänt att luften i djurstallar innehåller höga halter av gaser, damm, endotoxiner, mikroorganismer och andra föroreningar. I fjäderfästallar är halterna av ammoniak ofta mycket höga. Luftföroreningar i djurstallar kan efter en tid ge upphov till en rad besvär. Systemval, skötsel och använd teknik påverkar miljön i djurproduktionen. Fukthalten i ströbäddar påverkar uppkomsten av ammoniak i hög grad och då dessa är blöta kan avsevärda mängder ammoniak bildas.
Projektets syfte är att studera ammoniakavgången från ströbäddar för slaktkycklingar vid ett antal olika fukthalter och målet är att identifiera vilken fukthalt som krävs för att luftkvalitén i stallet skall bli god ur arbetsmiljösynpunkt med tanke på ammoniakförekomst.

Projektet är finansierat av KSLA , Stiftelsen SLO-Fonden

Projekttid: 2014-2016
Projektledare: Sven Nimmermark

Publiceringar:

Lista .....


Kontaktinformation