Management i kostnadseffektiva ESF(electronic sow feeding)-system till dräktiga suggor för bibehållen djurvälfärd

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med den föreslagna studien är att samla in erfarenheter och kunskaper om konkurrenskraftiga ESF-system för dräktiga suggor till rådgivare, förprövare, veterinärer, studenter och blivande grisproducenter m fl.

Målsättningen med projektet är att ta fram rekommendationer kring vad grisproducenter, förprövare, veterinärer, rådgivare m fl bör tänka på då det gäller inställningar, djurflöden och management vid val av ESF-system för att uppnå en bra konkurrenskraft i form av goda produktionsresultat och lång hållbarhet hos djuren i kombination med en bibehållen välfärd.

Fakta:

Projekttid: 2018-2020

Projektgrupp:

  • Anne-Charlotte Olsson
  • Sarah-Lina Schild
  • Maria Vilain Rørvang
  • Jörgen Lindahl

Kontaktinformation