Samma liggbås under hela uppfödningen av ungtjur genom enkla modifikationer av inredningsdetaljer

Senast ändrad: 26 oktober 2023

I liggbåssystem för ungtjurar studerades inverkan av nackbom, bröstplanka och kombination av dessa samt placerade efter djurens storlek från avvänjning till slakt under 3 perioder, avseende båshygien, djurhygien, liggbeteende samt hur djuren använde båsen. Även inverkan av golvbåsavskiljare mellan båsen studerades för kvigor avseende båshygien. Problemen med dålig hygien var störst under 1a perioden för att därefter minska. Kombinationen nackbom och bröstplanka placerade efter djurens storlek gav bättre hygien på liggbåsytan än enbart nackbom och bröstplanka var för sig. Djurhygienen förbättrades under uppfödningen. Efter avvänjningen låg djuren ca 1/4 av tiden med huvudet (felaktigt) mot gången. Senare minskade detta för att helt ha upphört i slutet på uppfödningen. Kombinationen nackbom och bröstplanka fungerade bäst men minskade inte på nedsmutsningen i båsens främre del. Golvbåsavskiljare hade ingen inverkan på liggbåshygienen. Potential finns för vidare utveckling av liggbås till växande djur.

Slutsatser

-          Begränsningar i båsets längsled (nackbom och bröstplanka) påverkar hygienen och båsens skötsel men inte att djuren vänder sig om och förorenar båsens främre del

-          Golvbåsavskiljare förhindrar inte kontaminering av liggytan i liggbås men djuren ligger rakare i båsen.

-          En utveckling av liggbåsutformning avseende hygien bör fokuseras på de yngre djuren och sen provas på äldre större djur så att man förlorar i djurvälfärd


Projektet är finansierat av Stiftelsen lantbruksforskning (SLF)

Projekttid: 2011-2013

Projektledare: Anders Herlin.


 

Publiceringar:

Herlin, A.H. 2012. Evaluating function of cubicles for cattle by a photometric method – description of a method. CIGR/AgEng July 8-12 2012 Valencia, Spain  ISBN 978-84-615-9928-8

Herlin, A.H. 2013. Influence of neck bar placing and brisket board on hygiene in cubicles with weaned beef bull calves. XVIth International Congress on Animal Hygiene, ISAH 2013 Proceedings. Nanjing, China, May 5-9 2013, pp. 468-469.

Herlin, A. 2013. Samma liggbås under hela uppfödningsperioden (PPT). Alnarps Nötköttsdag, Nötköttsföretagande idag och i framtiden.3 december, Alnarp, s. 27-32

Herlin, A.H. 2013. Designing the lying area in cubicles for bulls. LEARN Newsletter, No 8, p. 3. November 2013 Faculty of veterinary medicine and animal science, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

Herlin, A.H. 2014. Growing young bulls in same size cubicles - measures to improve hygiene and welfare (Poster) Proc. Int. Conf. Ag. Eng., AgEng2014, 6.-10.07.2014, Zurich. Eur. Soc. Ag. Eng. (EurAgEng), 6 p. ISBN: 978-0-9930236-0-6


Kontaktinformation