Utomhusytor för nöt året om

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med studien var att utveckla enkla och kostnadseffektiva markkonstruktioner för utomhus vistelsytor för nötkreatur, som klarar funktionella krav och minskar miljö-belastningen. Utomhusytor av geotextil/grus har grunt grundläggningsdjup och lastfördelningen sker via geotextilen till undergrunden.  Konstruktionen är effektiv både genom mindre materialåtgång och att mindre grävarbete behöver utföras, vilket reducerar kostaden till ca 1/3 av vad en betongyta kostar.
Mer specifikt var syftet att ta reda på hur geotextilskikten behöver utformas i en konstruktion för att uppnå täthet mot undergrund, stabilitet och god dränering samt filtrering och oxidering av organiskt material i gödseln.


Sektion över hur lastöverföring och dränering sker via geotextil/grus-kudden till underlaget.

Finansiering av Stiftelsen Lantbruksforskning, Alnarps Partnerskap, LRF - Skåne samt Svensk Sigill.

Projekttid: - 2010

Projektansvarig: Hans von Wachenfelt.
Övriga medverkande:

Publiceringar:
von Wachenfelt H. 2010. Kostnadseffektiv konstruktion av utomhus vistelseytor för nöt, LTJ-rapport vol. 2010:14

von Wachenfelt H. 2011. Performance of geotextile-gravel bed all-weather surfaces for cattle, Biosystems Engineering vol. 108 46-56


Kontaktinformation