Hållbar och säker vattenhantering inom jordbruket

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Ökad möjlighet för recirkulering utan att riskera påverkan på ekosystem och människors hälsa

Detta projekt, REWATER, fokuserar på forskning och utveckling av teknik för att möjliggöra recirkulering av avloppsvatten för jordbruksändamål. Tillgång och kvalitet på vatten har påverkats av händelser relaterat till klimat samt av storskalig spridning av syntetiska kemikalier som pesticider och läkemedel. Det finns ett behov att kunna recirkulera vatten i vissa situationer, exempelvis för bevattning inom jordbruket. Reningsverken är avgörande för att recirkulering ska kunna ske och förekomst av nya föroreningar (ECs) är en stor utmaning. Det behövs innovativa lösningar för att övervaka och reducera ECs. Det arbete som kommer att genomföras i projektet inkluderar utveckling av snabb och selektiv detektion av ECs och dess nedbrytningsprodukter och utveckling av processer baserat på elektrokemisk och biologisk teknik för att reducera dessa. Vidare kommer teknik för att utvärdera behandlat vatten utvecklas för att möjliggöra snabb och säker övervakning. Projektet är baserat på en tvärvetenskaplig kompetens och inkluderar forskningsinstitutioner samt små och medelstora företag, specialiserade på vattenrening, från fyra europeiska länder där Portugal (REQUIMTE) är koordinatorer. Från Sverige deltar Högskolan i Kristianstad samt Sveriges Lantbruksuniversitet som kommer att samarbeta kring biologiska metoder för att reducera ECs.

Fakta:

Projektperiod: april 2017 – april 2020

Finansiär: Formas och EU

Kontakt: Malin.Hultberg@slu.se


Kontaktinformation