Organisk gödsling i ekologiska krukodlade kulturer

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Vi studerar näringsfrisättning (speciellt kväve) från organiska gödselmedel under olika förhållanden.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Tillväxt Trädgård, C.F. Lundströms stiftelse, Dagny & Martha Larssons fond

Projekttid: 2017-2018

Projektledare: Karl-Johan Bergstrand

Övriga medverkande: Klara Löfkvist, RISE