Resurseffektiva och hållbara mikrobryggerier

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Senaste decenniet har antalet mikrobryggerier i Sverige öka dramatiskt. Expansionen innebär en lokal belastning på miljön eftersom stora mängder restprodukter med höga halter av organiskt kol, kväve och fosfor produceras. Detta avfall är ofta ett vatten av hög kvalitet utan föroreningar som tungmetaller och tarmpatogener. Trots detta går bryggeriernas restprodukter i hög grad till kommunala reningsverk där det kan orsaka problem i deras reningsprocess. Målet med detta projekt är att utveckla resurseffektiv och lokal rening av organiskt kol, fosfor och kväve baserat på produktion av ätlig svampbiomassa. Inom projektet kommer också tillämpningen av svampbiomassan att studeras som exempelvis proteinfoder för fjäderfä vilket kan ge en ny inkomstkälla till företaget. Det resurseffektiva och innovativa konceptet som utvecklas inom detta projekt är även av intresse för andra småskaliga livsmedelsproducenter som exempelvis mindre vinproducenter och osttillverkare.

Projektet finansieras av Åforsk och sker i samarbete mellan SLU (Malin Hultberg) och Kristianstads Högskola (Hristina Bodin).


Kontaktinformation