Växthusklimat - Tillväxtreglering av växthuskulturer med hjälp av ljus

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Vid odling av prydnadsväxter i växthus används olika metoder för att kontrollera tillväxten, så kallad retardering. En möjlighet, som hittills inte använts så mycket, är att styra med hjälp av ljuset. Tidigare försök har indikerat på en potential att använda smalspektrumljus, i synnerhet i slutet av dagen s.k. ”End-of-day light”. Detta projekt syftar till att ta reda på mer exakt vilka våglängder som har bäst effekt för detta ändamål.

Fakta:

Finansiärer: KSLA (Stiftelsen Adolf Dahls fond, Stiftelsen Hem i Sverige-fonden.)

Projektdeltagare: Karl-Johan Bergstrand


Kontaktinformation