Växtnäring från organiska restprodukter i växthusproduktion – Rötrest i hydroponisk odling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Det övergripande syftet med detta växtnäringsprojekt är att utveckla användandet biogödsel och andra organiska restprodukter till högvärdiga växtnäringsprodukter för intensiv trädgårdsproduktion, främst för användning i den moderna växthusproduktionen.

Fokus i detta delprojekt är användandet av biogödsel från biogastillverkning i hydroponiska odlingssystem av grönsaker. Hanteringen av höga ammoniumnivåer genom olika nitrifieringssteg och komplettering av biogödslet med viktiga näringsämnen från andra källor av restproduktskaraktär. Styrning av pH är en viktig faktor i dessa odlingssystem och vi utvecklar teknik för att styra pH med tillsats av rötrester i olika stadier av kväveomvandlingsprocessen.

Övergripande studeras mer grundvetenskapliga faktorer som ökar förståelsen av organiska restprodukter som möjlig resurs. Projektet ingår som en del av ett doktorandprojekt.

Fakta:

Projektet är finansierat av: SLU, Familjen Kamprads stiftelse, Graméns fond

Projekttid: 2016 - 2020

Projektledare: Håkan Asp

Övriga medverkande: Olle Lind, Malin Hultberg, Karl-Johan Bergstrand, Siri Caspersen, Helene Larsson-Jönsson, Helena Karlén


Kontaktinformation