Betydelsen av näringsämnen på bladytan för E. coli-vidhäftning

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektets syfte är att utveckla en metod för analys av näringsämnen på bladytan hos babyleaf-spenat.

Fakta:

Projektet är finansierat av: KSLA

Projekttid: 2017-01 – 2018-12

Projektledare: Lars Mogren

Övriga medverkande: Emina Mulaosmanovic, Beatrix Alsanius


Kontaktinformation