Produktion av matsvampen ostronskivling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

I detta projekt vill vi utvärdera en restprodukt, biomassa från anlagd våtmark, som ett substrat för odling av matsvampen ostronskivling. Odlad matsvamp är ett livsmedel som har en stor utvecklingspotential i Norden. Ur ett miljöperspektiv är den odlade matsvampen intressant dels som ett proteinrikt alternativt till kött men också som ett livsmedel som kan integreras in i ett kretslopp. I den anlagda våtmarken produceras stora mängder växtbiomassa som skördas och förs bort från systemet. Denna ansökan baseras till en stor del på svampens potential i ett kretslopp då vi kommer att undersöka möjligheten för att producera ett högkvalitativt livsmedel från biomassan.

Projektet är finansierat av Partnerskap Alnarp och Region Skåne

Projekttid: xxx

Projektansvarig: Malin Hultberg.
Övriga medverkande: Projektet genomförs i samarbete med företaget Ecofungi och Trelleborgs Kommun

Publiceringar:


Kontaktinformation