Skenet kan bedra - men doften avslöjar kontaminerade bladgrönsaker

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Frukt och grönt är viktiga beståndsdelar i en hälsosam diet och en hållbarhetsmedveten livsstil. Under senare år har dock frukt och grönt också uppmärksammats i samband med utbrott av magsjuka; i synnerhet de produkter som äts råa eller efter minimal processning, som bladgrönsaker, är i riskzonen.

. Smittämnen som vanligen finns bakom utbrotten kan vara shigatoxinproducerande E. coli som orsakar EHEC-infektioner, Salmonella spp. och Listeria monogcytogenes. Smittspridning kan förekomma i hela livsmedelssystemet och smittor som sprids i ett tidigt skede är svåra att åtgärda senare i kedjan, t.ex. genom tvätt. På grund av kort hållbarhet hos färska frukter och grönsaker, har smittade produkter oftast redan ätits upp, då utbrottet är ett faktum. Detta projekt använder sig av en ny och unik ansats för att tidigt upptäcka smittat material, nämligen genom doftanalys (flyktiga organiska ämnen, VOCs). Flyktiga markörer samt profiler av flyktiga ämnen kommer att bestämmas för de ovan nämnda smittämnena, men också för oskadda blad samt blad som skadats mekaniskt resp. genom växtsjukdomar. Vi använder oss av en bred ansats för hela livsmedelssystemet, från jord till bord. Sambandet mellan odlings- och processningsmiljön, bladens egenskaper samt mikrobiotan och förekomsten av smittämnen utgör basen för en riskbedömning. För tillfället görs patentprövning av den vetenskapliga basen för detta projekt. Projektet genomförs i samarbete med livsmedelsindustrin för bladgrönsaker.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Formas

Projekttid: 2018-2020

Projektledare: Beatrix Alsanius

Övriga medverkande: Julia Darlison, Marie Bengtsson, Lars Mogren, Emina Mulaosmanovic, Ivar Vågsholm