Smakjakten. Vägen till smakrikare svenska grönsaker

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Smak har under lång tid varit en nedprioriterad kvalitetsfaktor, men skulle kunna bli ett av de viktigaste konkurrensmedlen på grönsaksmarknaden. Om det går att producera grönsaker som vid jämförelse är oomtvistat smakrikare skulle det få stor betydelse, inte minst för smakfokuserade restauranger som är beroende av exceptionella råvaror.

Projektet avgränsas till att omfatta tre betydelsefulla typer av grönsaker i det svenska köket- kål, lök och morot. Ambitionen är att utforska smakintensifiering och smakupplevelse på ett vetenskapligt sätt

Projektet syftar till att ta fram de viktigaste indikatorerna som kan kopplas till smak och lämpliga, beskrivande smakord som gör det möjligt att kommunicera smak.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Partnerskap Alnarp

Projekttid: 2020-01-01 – 2021-12-31

Projektledare: Lars Mogren

Övriga medverkande: Daniel Berlin krog, Agerhem Utv AB, Bokeslundsgården