Använd fånggrödor som mellangrödor för ökad produktivitet och minskade förluster av N och P

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Hög växtnaäringseffektivitet aär viktigt för god konkurrenskraft i växtodlingen. I detta projekt undersöks mellangrödor för skörd och rötning, för att öka produktiviteten och kväveeffektiveten och samtidigt minimera miljöbelastningen. Tidigt skördade grödor t.ex. konservärtor eller färskpotatis följs ofta av ett stort läckage, som kan bromsas av en mellangröda. En mellangröda kan växa bra vid tidig sådd, men det finns en risk att kväve som tagits upp ändå förloras genom läckage och gasformiga förluster under vintern, där lustgas är en särskilt potent växthusgas. I stället för att nedbruka mellangrödan, undersöker vi har ett system där gödslade mellangrödor skördas till biogas, och där växtnäringen återförs genom rötresten till en ny huvudgröda våren därpå. Hypotesen är att detta system ger mindre växtnäringsförluster än system med nedmyllning av mellangrödor. Försöken genomförs på försöksfält med uppsamling av dräneringsvatten och kombineras med lustgasmätning samt utvärderas ekonomiskt.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2016-01-01 - 2018-12-31

Projektledare: Linda Tufvesson.
Övriga medverkande: Thomas Prade, Sven-Erik Svensson, Maria Ernfors.

Publiceringar:


Kontaktinformation