Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors markkolsbidrag och ogräsbekämpande egenskaper

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om hur multifunktionella sommarmellangrödor kan integreras i ekologiska växtföljder med grönsaker, potatis och spannmål, för att förbättra odlingssystemets hållbarhet bland annat genom en ökad markkolsuppbyggnad, förbättrad ogräskontroll, ökad näringsbalans och förbättrad biodiversitet.

Målet med projektet är att i ett fältförsök på Helgegården (Kristianstad) under 2019, vid tre såtidpunkter, utvärdera fyra sommarmellangrödors etableringsförmåga, biomassaproduktion (både ovan och under jord) och dess ogräsbekämpande egenskaper. I försöket etableras mellangrödorna; bovete, honungsört, hampa och oljerättika, både i renbestånd och samodlade med en kvävefixerande gröda. Bovete och honungsört samodlas med en bottengröda bestående av persisk klöver medan hampa och oljerättika samodlas med luddvicker eller fodervicker.

Etablering av sommarmellangrödorna i mitten av juli månad begränsar vilka kulturer (t.ex. färskpotatis och tidig morot) som de kan kombineras med. En senare etablering av mellangrödorna ökar möjligheterna till kombinationer med fler kulturer, som kan ingå i en hållbar växtföljd med t.ex. spannmål, kål, lök och matpotatis. Både honungsört och oljerättika har gett mycket bra ogräseffekt när de har etablerats sig bra, även om de eftersåtts i mitten av augusti.

Mellangrödorna bidrar till markkolsuppbyggand både genom den ovanjordiska biomassan när den myllas ner i marken samt genom rotbiomassans kolinnehåll. Tidigare studier har visat att rotbiomassas bidrag till markkolsuppbygganden blir ca 3 gånger större per viktenhet än den ovanjordiska biomassan, eftersom mer av rotbiomassans kol stabiliseras.

Fakta:

Finansiär: Jordbruksverket

Projekttid: 2019-2020   

Projektledare: Thomas Prade

Övriga medverkande: David Hansson, Sven-Erik Svensson