Eurokoders inverkan på bärverk för lantbruksbyggnader

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Svenska regelverket för verifiering av bärförmåga, stadga samt beständighet, Boverkets Konstruktionsregler (BKR13) upphörde den 1 januari 2011 i samband med att man övergick till eurokoderna med tillhörande nationella val (EKS-versionerna). Sedan dess har EKS reviderats tre gånger där den senast gällande versionen (EKS10) trädde i kraft den 1 januari 2016. Dessa progressiva ändringar i konstruktionsreglerna har framförallt medfört ändrade krav för bärverk inte minst genom ändringar i snö- och vindlaster samt lasternas respektive formfaktorer.

Projektet har genomförts genom att lantbruksleverantören (Abetong AB) försett projektet med en lantbruksbyggnad med stålramar. Lantbruksbyggnaden har man sedan använt för att göra en relativ jämförelse, där man dimensionerat exakt samma byggnad i två olika programversioner av Fem-Design 3D Structure från StruSoft AB, som har inbyggda dimensioneringsmoduler för BKR13 (Fem-Design Version 8) och EKS10 (Fem-Design Version 17).

Ytterligare dimensioneringar har även gjorts med hänsyn till olika klimatzoner för att skapa en representativ kunskap som täcker större delar av Sverige där man finner lantbruksbyggnader. Slutligen belyser man den relativa skillnaden i procent och ser om det tillkommit någon ökning eller minskning i dimensionerande lasteffekter enbart på grund av regelverksändringen.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Partnerskap Alnarp, Abetong och SLU

Projekttid: 01.04.2018 – 31.12.2018

Projektledare: Hussein Agha

Övriga medverkande: Knut-Håkan Jeppsson

Ämnesområde: Konstruktionsteknik, byggnadsteknik och lantbruksvetenskap


Kontaktinformation