Indirekt förändrad markanvändning

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Indirekt förändrad markanvändning (iLUC) orsakad av biodrivmedelsproduktion har skapat en livlig internationell debatt på senaste tiden. EU förväntas snart besluta kring framtida stödsystem och restriktioner för grödor som anses orsaka iLUC. iLUC befaras leda till stora utsläpp av växthusgaser, men studier av iLUC orsakad av svensk biodrivmedelsproduktion saknas i princip helt. Syftet med detta projekt är att undersöka hur svenska biodrivmedel påverkar användning av mark i Sverige. Vi ska också studera åtgärder för att minimera iLUC-risken och om detta strider mot hållbarhet i biomassaproduktion. Projektet genomförs i fem delar: (1) Litteraturgenomgång av iLUC-modeller (2) Analys av markanvändningsstatistik (3) Utarbetande av framtidsscenarier för biodrivmedel med låg risk för iLUC. (4) Fallstudier för produktion av biodrivmedel (5) Utarbetande av råd till beslutsfattare. Projektet genomförs av SLU och LTH i samarbete med ett flertal aktörer med ett stort intresse för frågan.

Projektet är finansierat av The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels (f3)

Projekttid: 2015-2017

Projektledare: Serina Ahlgren
Övriga medverkande: Lovisa Björnsson, Thomas Prade, Mikael Lantz


Kontaktinformation