Kostnadseffektiv allväders paddock för häst: praktisk tillämpning

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Antalet hästar i ökar. Studier av paddockar i Sverige visar att vid ligghallar, foder- och vattenplatser finns det risk för växtnäringsläckage då växtnäring ackumuleras i marken under lång tid och stor djurtäthet.
I projektet provas en enkel markkonstruktion för utomhus vistelseytor i praktisk drift under vinterförhållanden. Konstruktionen består av geotextil/grus med reducerat grundläggningsdjup till en tredjedel av kostnaden för en betongyta.
Projektet kommer att prova funktionen hos två typer av provytor under djurbelastning vintertid med avseende på ytvattenuppkomst, dräneringseffekt och täthet mot underliggande jordmaterial samt ta reda på hur yt- och dräneringsvatten skall tas omhand under svenska förhållanden. En viktig egenskap att prova är geotextil/grus konstruktionens förmåga att filtrera dräneringsvattnet och därmed möjliggöra våtmarksrening på plats.

Projektet är finansierat av Stiftelsen hästforskning

Projekttid: 2012-2015

Projektansvarig: Hans von Wachenfelt.
Övriga medverkande:

Publiceringar:

von Wachenfelt, H., 2016. A Field Test of All-Weather Surfaces for Horse Paddocks. Journal of Food Science and Engineering 6 (2016) 197-211.

von Wachenfelt, H. 2014. Performance of geotextile-gravel bed all-weather surface for cattle and horses. Proceedings at CIGR2014 International conference in Beijing, China, Sept. 16-19, 2014, P 0168 & P21-003.


Kontaktinformation