Kunskapssammanställning - Det aktuella forskningsläget inom växthusteknologi

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Det finns ett uppdämt behov av att presentera det aktuella forskningsläget när det gäller växthusteknik, både inom universitets-, instituts- och företagsvärlden. Idag har ingen en samlad överblick över vad som görs eller vad som gjorts. En övergripande målsättning med projektet är att göra en sammanställning som kan ge en god överblick avseende det aktuella forskningsläget avseende växthusteknik. Fokus i sammanställningen är huvudsakligen teknik för klimatisering (fukt, fuktstyrning, avfuktning), teknik för belysning, teknik för bevattning och teknik för interna transporter (mekanisering).

Projektet är finansierat av Partnerskap Alnarp, Tillväxt Trädgård

Projekttid: 2013-2014
Projektledare: Sven Nimmermark
Övriga medverkande: Jonas Möller Nielsen, Cascada AB

Publiceringar:

Nimmermark, S., & Möller Nielsen, J. 2014. Klimatisering, belysning, bevattning och mekanisering i växthus - Aktuellt kunskapsläge (Climatization, lighting, irrigation and mechanization in greenhouses – Present knowledge). LTV Rapport 2014:19. Alnarp: SLU


Kontaktinformation