LTV Växtprotein

Senast ändrad: 26 oktober 2023

– Från produktion till konsument och innovationer

”LTV Växtprotein – Från produktion till konsument och innovation” syftar till att skapa och etablera en hub för utveckling av växtproteinområdet, för säkerställandet av denna tematiska forskningsinriktning runt växtproteiner, med tillhörande behov av faciliteter genom framgångsrika ansökningar, utveckling av utbildning och gemensamma publikationer, såväl populära som vetenskapliga.  Projektet ska leda till att LTV-fakulteten blir känd för sin framgångsrika forskning, utbildning och samverkan längs hela växtproteinkedjan, från växtförädling och odlingsförutsättningar på fält, till proteinbaserade produkter, konsumentaspekter på odling, produktion och produkter, och vidare till nya och innovativa växtproteinbaserade produkter. Projektet innebär nya möjligheter till samarbeten längs hela proteinkedjan, mellan ett antal framgångsrika forskningsmiljöer på fakulteten, som ger unika möjligheter till ökad synlighet och framgångar inom forskning, utbildning och samverkan.

Visionen för projektet är att LTV-fakulteten är känd för sin framgångsrika forskning, utbildning och samverkan längs hela växtproteinkedjan, från växtförädling och hållbar fältbaserad växtproduktion, till proteinbaserade produkter, konsumentaspekter på odling, produktion och produkter, och vidare till nya och innovativa växtproteinbaserade produkter. Målet för det här projektet är att etablera en hub för utveckling av området, som skapar förutsättningar för framgångsrika ansökningar, utveckling av utbildning och gemensamma publikationer, såväl populära som vetenskapliga. Målbilden för projektet är minst en vetenskaplig, och minst två populärvetenskapliga publikationer, minst en press-release, minst tre nya tvärvetenskapliga projekt i nya forskarkonstellationer, säkerställande av bidrag till befintliga utbildningar och förslag till ett nytt utbildningsprogram/fristående kurser inom området samt en säkerställd tematiskt forskningsinriktning runt växtproteiner, med tillhörande behov av faciliteter.

Fakta:

Projektet är finansierat av: LTV fakulteten

Projekttid: 2021-2022

Projektledare: Eva Johansson, Institutionen för Växtförädling

Övriga medverkande: Georg Carlsson, Sven-Erik Svensson, Thomas Prade, Biosystem och teknologi.
Åsa Grimberg, William Newson, Växtförädling.
Kristina Santén, Samverkan och utveckling.
Sara Spendrup, Människa och samhälle.


Kontaktinformation