Mer vall på slätten för klimateffektiv produktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Lantbruk i slättbygd är ofta specialiserad på växtproduktion, utan egen användning av vallfoder, vilket betyder att växtföljden ofta består av enbart ettåriga grödor (t.ex. höstraps, höstvete, sockerbetor och vårkorn). Samtidigt det välkänt att det finns många nyttor med att inkludera vall i sådana växtföljder, exempelvis förbättrad markkolsbalans och markbördighet, minskad förekomst av ogräs och tillskott av biologiskt fixerat kväve. Avsalu till foder eller biogassubstrat, kombinerat med att man utvinner protein (som kan bli både humanföda och proteinfoder) i så kallade bioraffinaderier, möjliggör innovativ avsättning av vallbiomassa. För att sådana idéer ska bli verklighet är det angeläget att utforska drivkrafter och hinder i lantbrukares perspektiv. Detta projekt ska kartlägga odlarerfarenheter och förutsättningar för innovativ avsättning av vallbiomassa, och därigenom identifiera åtgärder för ökad vallodling på slätten i synergi med klimatnytta och lönsam växtproduktion.

Fakta:

Projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) via Partnerskap Alnarp.

Projekttid: 2020-2022 Projektledare: Carl-Otto Swartz (Partnerskap Alnarp)

Övriga medverkande: Anne-Charlott Olsson, Thomas Prade, Georg Carlsson, Institutionen för biosystem och technologi, SLU, och Annie Drottberger, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi