Helhetssystem för bättre grisproduktion (PigSys)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Grisproduktionen i EU kännetecknas av dåligt resursutnyttjande vilket resulterar i bl a onödigt höga emissioner. Detta beror till stora delar på föråldrade byggnader, klimatsystem och djurhållningssystem. Samtidigt ökar betydelsen av bra djurvälfärd inom grisproduktionen i EU, grisföretagen har svag ekonomisk konkurrenskraft och konsumenternas anseende för konventionell grisproduktion har försämrats.

PigSys kommer att jobba med att förbättra grisproduktionen i EU genom ett tvärvetenskapligt projekt  där produktionen angrips på systemnivå. En systemmodell för mass- och energiflöden, ett beslutstödssystem och ett nytt klimatsystem kommer att utvecklas. Genom att ta ett tvärvetenskapligt angreppsätt undersöks och bedöms effekten av de utvecklade systemen kring aspekter för hållbar utveckling för grisproduktionen i EU.

Institutionen för biosystem och teknologi (BT) kommer att leda ett underprojekt om ammoniakemission där djurens beteende kontra boxrenhet studeras. Metoder för att kyla grisarna genom duschning och ökad lufthastighet kommer att undersökas i ett kommersiellt slaktgrisstall. Jämförande mätningar på NH3-emission, inneklimat och djurbeteende kommer att genomföras under totalt 10 slaktgrisomgångar. Samtidigt undersöks potentialen för att minska NH3-emissionen med ett klimatsystem utvecklat inom PigSys som styrs av djurens beteende. Dessutom kommer BT att medverka i uppbyggnaden av systemmodeller, livscykelanalyser, informationsspridning till näringen och samhället samt aktiviteter kring projektledningen.

Fakta:

Projektet är finansierat via ERA-NET SusAn.