Rusta för torkan

Senast ändrad: 26 oktober 2023

- en modell-baserad metod för ökad beredskap inom svensk växtproduktion

En hållbar och konkurrenskraftig svensk växtproduktion är beroende av en tillräcklig och tillförlitlig vattentillgång för att uppnå sin fulla potential. Under lång tid har vattenbrist varit en ickefråga i Sverige då vi historiskt haft en jämförelsevis mycket god vattentillgång. Situationen har dock förändrats och i takt med att effekterna av klimatförändringar blir mer märkbara så har behovet att öka jordbrukssektorns beredskap för extremväder blivit allt tydligare. Den extremt torra sommaren 2018 resulterade i kraftigt reducerade skördar i stora delar avlandet och visade tydligt hur känslig svensk växtodling är för mer omfattande torrperioder. För många var detta en väckarklocka som signalerade att det svenska jordbruket snarast måste öka beredskapen för att stå bättre rustat för liknande extremväder i framtiden. I detta projekt ämnar vi bidra till detta genom utvecklingen av ett simuleringsverktyg där tillgång och efterfrågan på bevattningsvatten kan studeras under olika klimatscenarier. Verktyget kommer kunna användas på gårdsnivå för att förutse effekterna av ett eller flera återkommande torrår och för att, genom simuleringsexperiment, utvärdera vilka förebyggande åtgärder som har störst potential att säkra jordbrukarens beredskap för framtida torrperioder. Vi kommer utveckla verktyget baserat på en typisk gotländsk spannmålsproducent, men i förlängningen kommer modellen kunna anpassas till andra växtproduktionssystem och andra geografiska regioner. Genom projektet vill vi öka förståelsen för vilka faktorer och processer det är som ökar eller minskar jordbrukssystemets känslighet för torrperioder, och ge jordbrukare ett strategiskt verktyg de kan nyttja för att proaktivt öka sin beredskap inför framtida extremväder.

Fakta:

Projektet är finansierat av Partnerskap Alnarp.

Projekttid: 2020-2022

Projektledare: Thomas Prade

Övriga medverkande: Rickard Fornell (RISE), Andreas Nicolaidis Lindqvist (SLU/RISE), Sammar Khalil (SLU)