Strimla odling av raps och vete för att främja ekosystemtjänster och minska beroendet av externa insatser

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Under det senaste århundradet har jordbrukets intensifiering med hög tillförsel av externa resurser ökat matproduktionen. Intensifiering baserad på tillförsel har orsakat betydande förluster av biologisk mångfald och bidragit till förändringar av klimat, jordmån, luft- och vattenkvalitet.

Projektbeskrivningen finns på den engelska sidan


Kontaktinformation