Sverige-Indien Samarbete i Food-Environment Nexus

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Eftersom hållbarhet i samband med mat och miljö blir en allt viktigare fråga för världen, är rollen för akademiska institutioner, inklusive universitet, forskningsorganisationer och icke-statliga organisationer, i att utbilda samhällsmedlemmar och samarbete och kunskapsdelning avgörande för hållbarheten rörelse. Genomförandet av FN:s Agenda 2030 kräver global solidaritet för att säkerställa att inget land eller samhälle lämnas utanför utvecklingsprocessen. Agenda 2030 betonar därmed utvecklade länders och utvecklingsländers ansvar att bidra till att minska miljöproblemen världen över.

Projektmål: Att initiera ett undervisnings- och studiesamarbete mellan SLU och ATREE för att dra nytta av båda institutens kompetens och resurser för att möta gemensamma utmaningar speciellt i relation till SDG 2, 4, 12 och 15 i Agenda 2030.

Specifika mål:

  • Dela undervisnings- och forskningserfarenheter mellan lärare/forskare via utbytesbesök, undervisning och samordning av studenters projekt på civilingenjörs- och doktorandnivå
  • Skaffa kunskap och bredda nätverken av SLU- och ATREE-studenter, lärare och forskare som är intresserade av hållbar utveckling av livsmedelssystem i Indien
  • Identifiera undervisningsbehov och forskningsfrågor för att utveckla projekt för att upprätthålla och utöka initiativet


Magister- och kandidatstudenter från SLU som är intresserade av att genomföra ett examensarbete om relationen Food-Environment i Indien kan kontakta Raj.Chongtham@slu.se

Fakta:

Projektet finansieras av: STINT
Projektets varaktighet: 2023-2024

Projektledare: Raj Chongtham (SLU, Institutionen för biosystem och teknik) Övriga deltagare: Shrinivas Badiger (ATREE, Indien)