Holistisk bedömning av diversifiering av grödor gällande produktivitet, växt,- och markhälsa samt socioekonomisk genomförbarhet – studien grundar sig på befintliga, långsiktiga fältförsök i Alnarp

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Denna info finns endast på engelska.


Kontaktinformation