Naturbaserad flerårig spannmålsodling som modell för att säkra funktionell biologisk mångfald mot framtidssäkrat jordbruk (NAPERDIV)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektbeskrivningen finns på den engelska sidan 


Kontaktinformation