Kan kor lära sig genom att observera andra kor?

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet undersöker aspekter av ”sociala inlärningsmekanismer” i situationer för ko-ko och ko-mänsklig inlärning, som för närvarande är okända.

Socialt lärande gör det möjligt för kon att lära sig ett helt nytt beteende genom att bara observera en annan person som utför det (Rørvang et al. 2018). Det har påpekats av flera författare att kunskap om detta är avgörande för att belysa hur kor lär sig och navigerar i sin sociala miljö (t.ex. Phillips 2010; Rørvang 2018; Nawroth et al. 2019). Om kor har förmågan att lära sig genom att observera varandra, kommer det att placera dem i högre skala när det gäller deras kognitiva förmågor jämfört med t.ex. hästar och getter. Om kor kan utnyttja sociala inlärningsmekanismer kommer det att möjliggöra nya sätt att hålla kor när djuren sedan lär sig mer om sin miljö än tidigare förväntat. Till exempel skulle jordbrukare bara behöva träna en ko i hur man använder en mjölkningsrobot, eftersom resten av besättningen skulle kunna lära sig uppgiften genom att observera den utbildade kon.

Fakta:

Projektledare: Maria Vilain Rørvang, BT, SLU
Övriga medarbetare: Jenny Yngvesson and Johanna Stenfelt (student)

Finansiering: Graméns fond

Period: 2021-2022