Luktar välfärd - förbättra välfärden och minska stressen hos djur och människor som arbetar tillsammans vid hjälp av lukter

Senast ändrad: 16 november 2023

Luktsinnet och måendet är starkt sammankopplade hos människor och djur. Information från lukter är avgörande för våra husdjur, även om deras doftmiljö ofta försummas. Lukter i djurmiljön skulle dock kunna förbättra djur och människors välfärd genom att reducera stress i den gemensamma arbetsmiljön. Starka positiva doftminnen har emellertid ännu större potential: Om djuren kan bilda en association mellan doft och en behaglig, lugnande upplevelse, kan dofter säkra en säkrare miljö i situationer där rädsla och skaderisk normalt är hög. Djurs rädsla reaktioner är en viktig orsak till olyckor inom lantbruket som totalt kostar samhället ca 3 miljarder SEK varje år. Detta tvärvetenskapliga projekt syftar till att använda dofter för att förbättra välfärden och minska stressen hos människor och djur som arbetar tillsammans. Projektet samlar ledande forskare inom husdjurs luktsinne och välfärd samt mänsklig arbetsmiljöpsykologi. Eftersom stressade nötkreatur och hästar är den främsta orsaken till skador ingår båda dessa arter, och den potentiella stressreducerande effekten av doft kommer att studeras i en serie praktiskt relevanta scenarier. Projektet ska mäta stressreducerande effekter hos både djur och människor. Projektet kopplar direkt till de globala hållbara utvecklingsmålen (SDG) 2, 8 och 12. Den överraskande bristen på kunskap om lantbruksdjurens doftmiljö understryker att detta projekt skulle kunna förbättra vår förståelse för vad god välfärd innebär för våra husdjur.

Fakta:

Projektledare och kontaktperson:
Docent Maria Vilain Rørvang, mariav.rorvang@slu.se, BT, SLU

Doktorand:
Johanna Stenfelt, BT, SLU

Projektpartners:

  • Docent Anna María Palsdottir, Människa och samhälle, SLU
  • Dr Hanna Sassner, BT, SLU
  • Dr Vincent Bombail, Scottish Rural College, Edinburgh, Skotland
  • Prof Björn Forkman, Köpenhamns uiversitet, Danmark

Finansiär: 
Formas

Projektperiod:
2024 - 2028