Golvunderlagets inverkan på kornas gång

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Ben- och klövskador är ett dominerande problem vid mjölkkostallar. En allvarlig klövskada kostar ca 5300 SEK/ko. Golvytans egenskaper samt hygien påverkar hur säkert kon går på golvet.
Projektet avser att ta fram en provningsmetodik som kan beskriva hur golvmaterialens egenskaper påverkar kornas gång.
Målet är att förbättra befintliga golv och ta fram krav på nya golvmaterial som bättre uppfyller kraven på golvhygien, friktion och gåbarhet för kor. Gånganalys utförs vid vardera 10 gårdar med helt betonggolv respektive gummigolv vid 3 olika hygiennivåer. På gångbanan mäts golvets renhet, friktion, mjukhet och ytråhet på 2 provytor. Gånganalys utförs med digital videokamera samt gånganalysprogram.
Golvets hygien utvärderas med kolorimetrisk metod samt friktion, hårdhet och ytråhet med fysikaliska metoder.
Statistisk bearbetning visar hur dessa 4 faktorer inverkar på golvets gåbarhet och ger gränsvärden för utformning av golv med säker gång.
Projektet genomförs som ett doktorandprojekt.

Projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (V1430018).

Projekttid: 2015 - 2018

Projektansvarig: Knut-Håkan Jeppsson.
Projektledare: Evgenij Telezhenko
Övriga medverkande: Christer Bergsten, Linda Tufvesson.

Fakta:

Projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (V1430018).

Projekttid: 2015 - 2018

Projektansvarig: Knut-Håkan Jeppsson.
Projektledare: Evgenij Telezhenko
Övriga medverkande: Christer Bergsten, Linda Tufvesson.


Kontaktinformation